InnoValley
קצת עלינו

מרכז חדשנות בינלאומי לחקלאות וחקלאות מים, אקלים ותעשייה.
מטרת המרכז ליצור Ecosystem אזורי של חדשנות בחקלאות ובתעשייה ולפתח מנועי צמיחה חדשניים למפעלים, לחקלאות, לגופים עסקיים וחברות הזנק חדשות במרחב הפעילות.
InnoValley מתמקדת בתחומי מו"פ המאפיינים את עמק המעיינות ועמק יזרעאל.

תחומי פעילות

InnoGrant

ליווי חברות והגשתן לתכניות מענקים
של רשויות ממשלתיות וגופים נוספים.
פלטפורמה ליצירה והובלה של שיתופי
פעולה עסקיים בין סטרטאפים ומיזמים
חדשניים לפעילויות עסקיות מקומיות
בשילוב אקדמיה וחוקרים מקצועיים, תוך
שימוש במשאבים הקיימים בעמקים
ובסביבתם.

אקסלרטור

מאיץ לחברות סטארט-אפ שפעילותן קשורה/משלימה בענפים הקיימים במרחב הפעילות (חקלאות, אקלים ומים).

מעברים מעיינות כנרת

מעברים מעיינות כנרת

מרכז תעסוקה ויזמות אזורי
שותפות בין משרד הרווחה,
מועצות אזוריות עמק המעיינות
ועמק הירדן, Innovalley וקבוצת שאן.
למעבר לאתר מעברים מעיינות כנרת 

חקלאות מחדשת

פיתוח ואיתור מיזמים חדשנים בעולמות החקלאות המחדשת, איתור קולות קוראים רלוונטיים, איתור טכנולוגיות מתקדמות, מיפוי צרכי החקלאים על מנת למקסם וליעל את ענפי החקלאות הקיימים וחדשים.

ניהול פרויקט מו"פ וחדשנות במרחב

ניהול וליווי חברות בתהליכי מחקר ופיתוח ע"י
צוות מקצועי, חיבור בין חברה שנכנסת לתהליך
מו"פ יחד עם סטרטאפ או מיזם רלוונטי שיכול
לשרת את מהלך המו"פ, ליווי פרויקט לכל אורך הדרך!

חקלאות מים

ליווי ופיתוח פרויקטים בתחום חקלאות המים. ליווי מיזמים חדשים, ניהול תכנון וליווי הקמת מתקנים מתועשים חדשניים, גיוס כספי מענקים וקולות קוראים.

החזון שלנו

מרכז חדשנות לפיתוח יזמות טכנולוגית, חקלאית ותעשייתית בעמק המעיינות ובעמק יזרעאל.
הבאת חדשנות ויזמות במטרה לפתח מנועי צמיחה חדשים בחקלאות, תעשייה, גופים עסקיים וחברות הזנק.
חדשנות, הייטק וטכנולוגיה הינם גורמים מניעים משמעותיים לפיתוח אזורי.

מתוך ראיה זו, הוקם מרכז החדשנות הכולל מאיץ טכנולוגי.

המרכז מהווה מקור לצמיחה והשתלבות של חברות סטרטאפ, שמסייעות לצמיחה כלכלית, תעסוקה
מקומית ולהפיכת האזור למרכז ידע ונקודת ציון טכנולוגית חדשנית בעולמות הרלוונטיים לעמק המעיינות ועמק יזרעאל.

 

שותפים לדרך